Πρόγραμμα Σπουδών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε 8 είτε 12 από τα συνολικά 18 προσφερόμενα μαθήματα:

 1. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων
 2. Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
 3. Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι
 4. Ενσωματωμένα Συστήματα
 5. Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση
 6. Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
 7. Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 8. Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
 9. Μηχατρονική
 10. Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα
 11. Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
 12. Μικροκυματικές – Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες
 13. Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου
 14. Πολυμερικά Ηλεκτρονικά
 15. Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων
 16. Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες
 17. Βαθιά Μηχανική Μάθηση
 18. Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων
έως ότου συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 90 πιστωτικών μονάδων.
Όσοι επιλέγουν 8 (και όχι 12) μεταπτυχιακά μαθήματα, προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και συγγράφουν αντίστοιχη διατριβή.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στα πoλλά συνεργαζόμενα με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων.