Επιλογή φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ, γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη:

  • η συνάφεια και ο βαθμός του πτυχίου,
  • η πιθανή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,
  • η προσωπική συνέντευξη, και
  • η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

Αν και επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του, η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν και ΔΕΝ προβλέπονται τέλη εγγραφής, τέλη φοίτησης, ή δίδακτρα.
Χωρίς Δίδακτρα. Χωρίς Τέλη Φοίτησης. Χωρίς Τέλη Εγγραφής.