Διευκρινίσεις (Q&A)

Ερώτηση 1. Υπάρχουν προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα; Είμαι Αξιωματικός στον Στρατό και δεν κατέχω κάποιον συναφή τίτλο σπουδών.
Απάντηση: Προϋπόθεση εισαγωγής στο ΠΜΣ είναι το πτυχίο. Εφόσον ως Αξιωματικός είστε απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, τότε το πρόγραμμα μας είναι φτιαγμένο και για εσάς.

Ερώτηση 2. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική;
Απάντηση: Γενικά η παρακολούθηση θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική στην ανώτατη και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Όμως εμείς έχουμε μεγάλη κατανόηση και λαμβάνουμε ειδική μέριμνα, προκειμένου να διευκολύνουμε όλους τους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση όταν ο φοιτητής πηγαίνει καλά στις διαδικασίες εξέτασης ενός μαθήματος, δεν έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να παρακολουθεί το μάθημα.

Ερώτηση 3. Για την φοίτηση από απόσταση τι ισχύει; Θα εφαρμοστεί ήδη από τον 2ο κύκλο του προγράμματος; Με ποιο τρόπο θα πραγματοποιείται;
Απάντηση: Στον 2ο κύκλο του μεταπτυχιακού προγράμματος μας, που ξεκινά 16-10-2017, σχεδόν όλα τα μαθήματα θα είναι δυνατό να προσφέρονται και από απόσταση, εκτός και αν το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει διαφορετικά. Σημειώνεται ότι το τέλος εγγραφής για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ένας φοιτητής από απόσταση θα είναι 2πλάσιο από το αντίστοιχο τέλος εγγραφής για παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς.

Ερώτηση 4. Ο 2ος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει 16 Οκτωβρίου 2017. Πότε θα τελειώσει, καθώς από Απρίλιο θα απουσιάζω για 6 μήνες?
Απάντηση: Οι αιτήσεις για συμμετοχή στον 2ο κύκλο του προγράμματος γίνονται έως 9-10-2017, τα μαθήματα ξεκινούν 16-10-2017 και ολοκληρώνονται 23-2-2018, οπότε ακολουθεί η εξεταστική περίοδος. Οπότε δεν έχετε πρόβλημα με τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. Και θα μπορούσατε με το τέλος του 1ου εξαμήνου να πάρετε θέμα διπλωματικής, για να δουλεύετε πάνω σε αυτό την περίοδο της απουσίας σας, ώστε τελικά να μην καθυστερήσετε καθόλου.

Ερώτηση 5. Τι εννοείτε με τον όρο “μερική φοίτηση”;
Απάντηση: Οι εργαζόμενοι που έχουν λίγο χρόνο στη διάθεση τους, μπορούν να επιλέξουν να παίρνουν λιγότερα από 4 μαθήματα/εξάμηνο, οπότε να χρειαστούν περισσότερα από 3 εξάμηνα για να τελειώσουν το ΠΜΣ.

Ερώτηση 6. Υπάρχει κάποιος αναλυτικός οδηγός σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα;
Απάντηση: Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ στον ιστότοπο μας.

Ερώτηση 7. Ποιο είναι το κόστος του μεταπτυχιακού προγράμματος;
Απάντηση: Σύμφωνα με το ισχύον (προς το παρόν) νομοθετικό πλαίσιο, για κάθε μάθημα του ΠΜΣ υπάρχει τέλος εγγραφής 150€ ή 300€ (για παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς ή από απόσταση, αντίστοιχα), ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί με 4 μαθήματα. Τα τέλη εγγραφής καταβάλλονται τμηματικά, ενώ υπάρχει δυνατότητα για ικανό αριθμό εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υποτροφιών (για την παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού ή ερευνητικού έργου), επιπλέον των υποτροφιών από το ΙΚΥ, το Υπουργείο Παιδείας, και άλλους φορείς.

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε:

  • στη Γραμματέα του Τμήματος Ελένη Ζυμβραγού (τηλ.: 28210 23006, fax: 28210 23000, e‐mail:zema@chania.teicrete.gr), ή
  • στον Πρόεδρο του Τμήματος Αν. Καθηγητή Γιάννη Βαρδιάμπαση (τηλ.: 28210 23059, 28210 23029, fax: 28210 23000, e‐mail: ivardia@chania.teicrete.gr)