Δίδακτρα

Αν και επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του, η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν και ΔΕΝ προβλέπονται τέλη εγγραφής, τέλη φοίτησης, ή δίδακτρα.
Χωρίς Δίδακτρα. Χωρίς Τέλη Φοίτησης. Χωρίς Τέλη Εγγραφής.